Kalendarz

YouTube

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą

W 1994 r. zostało powołane i zarejestrowane Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą jako organizacja koordynująca współpracę z innymi gminami i organizacjami oraz umożliwiająca nawiązywanie współpracy między podmiotami gospodarczymi i organizacjami społecznymi.

Stowarzyszenie organizuje wymiany grup, wyjazdy studyjne do miast europejskich, seminaria na tematy europejskie, a także konkursy i obozy dla młodzieży.

Od 1992 r. Gmina Lwówek ma podpisaną umowę o współpracy z gminą francuską Chartres de Bretagne. Każdego roku przemiennie odbywają się wymiany 40 osobowych grup. Do roku 2004 ponad 500 mieszkańców Lwówka w tym młodzież, rolnicy, sportowcy, radni, zespoły muzyczne, strażacy, było we Francji i odwrotnie. W czasie każdej wymiany noclegi planowane są w rodzinach, stąd wiele rodzin odwiedza się już we własnym zakresie. W czasie pobytu grup prezentowana jest gmina w formie wystaw i występów zespołów.

Młodzież polska przebywała także na stażach rolniczych u farmerów francuskich, a kilku przedstawicieli różnych zawodów przebywało we Francji na seminariach w tzw. Szkole letniej.

W 2002 r zostało podpisana umowa o współpracy miedzy gminą Lwówek a gminą litewską Kazlu Ruda. Wymiany 20 osobowych grup odbywają się każdego roku . Na terenie Litwy przebywali młodzi sportowcy, przedsiębiorcy, radni, działacze kultury i sportu, strażacy. Odbył się także obóz młodzieżowy wspólny dla Polaków i Litwinów.

2003 r. to podpisanie umowy o współpracy z gminą Lwówek Śląski, z którą nieformalna współpraca trwa od 1996 r. Wymiany grup dokonywane są w trakcie świąt miast oraz między szkołami i organizacjami społecznymi. Zorganizowane zostały także wspólne obozy letnie dla młodzieży.

Na bazie tych umów, szkoły z gminy Lwówek współpracują ze szkołami Francji, Litwy i Lwówka Śląskiego realizując różne programy w tym Socrates-Comenius. Obecnie Zespół Szkoły i Przedszkola w Chmielinku oraz Zespół Szkoły i Przedszkola w Zębowie realizują programy Comeniusa ze szkołami z Francji, Litwy, Austrii, Rumunii, Holandii. W fazie przygotowania do podobnych programów znajdują się Zespół Szkoły i Przedszkola w Pakosławiu, Szkoła Podstawowa w Lwówku i Gimnazjum w Lwówku.

Stowarzyszenie prowadzi także wymiany z innymi miastami bez sformalizowanych umów m.in. z Mińskiem (Białoruś)- wymiany grup muzycznych, orkiestry, z Doesburgiem
(Holandia) – wymiany grup kulturalnych, z Porta Westfalica (Niemcy) – wymiany harcerzy i skautów.
W czasie swojej działalności Stowarzyszenie zorganizowało wyjazdy dla mieszkańców gminy do Paryża, Berlina, Pragi, Wiednia, Budapesztu, Wilna w celu poznania kultur innych narodów.
Konkursy dla szkół, seminaria dla grup społecznych różnych zwodów, spotkania regionalne oraz Dni Europejskie uzupełniają różnorodną działalność organizacji.

Al. Emilii Sczanieckiej 56
64-310 Lwówek

601 819 928
441 42 16


 

Copyright © 2012
Stowarzyszenie Instytut Zachodni