Współpraca z NGO

   W powiecie szamotulskim prowadzona jest mapa aktywności organizacji pozarządowych. Dostarcza ona aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych, w szczególności ma służyć do:

  1. Informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez powiat szamotulski.

  2. Konsultowania projektu rocznego programu współpracy, o którym mowa w art. 5a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

  3. Konsultowania programów wieloletnich, strategii powiatowych oraz innych projektów powiatu szamotulskiego istotnych dla sektora pozarządowego.

  4. Organizowania spotkań właściwych merytorycznych pracowników Starostwa Powiatowego  w Szamotułach z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji, ocen itp. w zakresie współpracy wzajemnej.Kwestie dotyczące zbierania i uaktualniania danych znajdujących się w „Mapie aktywności organizacji pozarządowych” reguluje zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Szamotulskiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Linki zewnętrzne:


Wykaz NGO działających w powiecie szamotulskim

Program współpracy powiatu szamotulskiego z NGO