Szkolenia

Rekrutacja na szkolenia z Konsultacji Społecznych rozpoczęta

Szanowni Państwo,

   jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które zostały specjalnie przygotowane i skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski a także dla przedstawicieli wielkopolskich NGO. Szkolenia dotyczą problematyki związanej z Konsultacjami Społecznymi i realizowane są w formule trzech 2-dniowych zjazdów.

To w sumie 36 godzin szkoleniowych. Szkolenie dopasowane jest tematycznie do Państwa potrzeb. Składa się ono z trzech modułów:

A. Dla przedstawicieli JST
1. Perspektywa JST – jak i po co konsultować – skuteczne narzędzia prowadzenia konsultacji społecznych.
2. Skuteczna komunikacja w trakcie konsultacji społecznych.
3.  Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – warsztat przygotowania skutecznych konsultacji.


B. Dla przedstawicieli NGO
1. Jak i po co są prowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi – skuteczne narzędzia prowadzenia konsultacji społecznych.
2. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – warsztat przygotowania skutecznych konsultacji.
3. Skuteczna komunikacja w trakcie konsultacji społecznych (szkolenie dla przedstawicieli NGO).

Celem szkoleń jest:

 • wskazanie, co to są konsultacje społeczne,
 • co powinno podlegać konsultacjom, co warto konsultować,
 • wskazanie, jak NGO postrzegają konsultacje i dlaczego budzą one tyle emocji,
 • pokazanie, jak można konsultować sprawnie i skutecznie,
 • przedstawienie najczęściej stosowanych form i narzędzi komunikacji społecznej w trakcie konsultacji,
 • nabycie umiejętności i wiedzy związanych z udziałem w procesie konsultowania.


   Ponadto podczas szkoleń zostaną przedstawione dobre praktyki konsultacyjne i najczęściej popełniane błędy. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają procedury i narzędzia związane z konsultacjami społecznymi, które pozwolą zweryfikować i udoskonalić istniejące rozwiązania w tym zakresie lub wprowadzić nowe na terenie działania danej organizacji pozarządowej.

Po zrealizowaniu zajęć będą Państwo mieli w ręku rzetelne narzędzia, a w głowach wartościową wiedzę.
Szkolenia prowadzone będą przez:

Bartosza Jędrzejczaka

 • W UM Konin kieruje Biurem pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych i współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 • Związany ze Stowarzyszeniem Niesłusz i Stowarzyszeniem Akcja Konin (pełnił funkcje prezesa), Fundacją Mielnica w latach 2000 -2004. Od 2004 do 2008 roku pracował w Fundacji Edukacja dla Demokracji, gdzie koordynował program grantowy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA Przemiany w regionie.
 • W FED zainicjował również program Mosty Wschód-Zachód, polegający na przenoszeniu doświadczeń ze Wschodu na Zachód, m.in. z Mongolii do Holandii.
 • Współpracował z Fundacją Podaj Dalej im. dr. Piotra Janaszka w Koninie, pomagając przy projekcie Wolontariat Mobilny. Członek zarządu tej fundacji w latach 2007- 2009.
 • Członek Akademii Innowatorów Społecznych ASHOKA oraz Akademii Tutoringu przy SSL (tutor czterech edycji Programu).
 • W ramach autorskiego projektu tworzy w Koninie Centrum Organizacji Pozarządowych. Uruchomienie Centrum zawierające kompleks usługowy dla NGO, Mieszkania Treningowe dla Osób Niepełnosprawnych i Spółdzielnie Socjalne (dwie remontowane przy konińskim rynku kamienice) przewidziane jest na jesień 2013 roku


Marcina Wojtkowiaka

 • Socjolog, specjalizacje: Badanie rynku i opinii publicznej oraz Socjologia Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi oraz Organizacja Zarządzania w administracji publicznej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • radny gminy Czerwonak 2006-2010, przewodniczący Rady Gminy Czerwonak 2010-2014.
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od stycznia 2011 roku przedstawiciel organizacji pracodawców).


Grzegorza Idziaka

 • Przeprowadził szkolenia m. in.: „Współpraca = Skuteczność” dla NGO i JST w ramach projektu „Razem dla Północnego Mazowsza”, „Dialog obywatelski”, „Rozwiązywanie problemów społecznych – partycypacja społeczności lokalnej” – szkolenie prowadzone w ramach projektu „Monitoring Aktywizacja Partycypacja Animacja Lokalna”
 • Oprócz szkoleń zajmuje się tutoringiem i coachingiem w NGO, gdzie także pomaga organizacjom w zakresie nawiązywania współpracy z samorządem, w tym w zakresie procesów konsultacyjnych, zwłaszcza dotyczących programów współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz oczywiście zasad składania ofert na realizację zadań publicznych.
 • Występował w Głogowie jako ekspert na panelu dotyczącym współpracy NGO i JST

 

W celu zgłoszenia się na szkolenia prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go skanem na adres projekt@dzialamyrazem.pl  lub na numer  faxu 65/ 573 33  04.  Oryginał należy  dostarczyć na adres: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała

 
regulamin