Aktualności

04.03.2014

Platforma dobrych pomysłów

   W Rzeszowie uruchomiono platformę społeczną pod nazwą Dobre Pomysły. Mieszkańcy otrzymali portal internetowy, gdzie zgłaszają pomysły na ciekawe inicjatywy, wydarzenia i spotkania. Ich propozycje mają uatrakcyjnić miasto.

   Urząd Miasta Rzeszowa uruchomił platformę konsultacyjną dobrepomysly.erzeszow.pl. W swoim założeniu portal ma stać się miejscem wymiany myśli, kreatywnych dyskusji oraz bazą pomysłów na „lepszy Rzeszów”.

    Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na akcje społeczne i dobroczynne oraz propozycje wydarzeń kulturalnych, sportowych lub rozrywkowych. W ten sposób mogą podpowiadać, co będzie się działo w stolicy Podkarpacia. Najlepsze i najciekawsze pomysły mają szansę na realizację.

Źródło:
http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/,57432.html

23.02.2014

Fundusz sołecki – pozytywna ocena rządowego projektu zwiększania środków

   Kluby parlamentarne pozytywnie oceniły rządowy projekt ustawy o funduszu sołeckim, który m.in. zwiększa wysokość zwrotu pieniędzy z budżetu państwa na działania lokalne.

   Według ustawy z 2009 r., fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Składają się na niego wyodrębnione w budżecie gminy środki, stanowiące wystandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych. + więcej

11.02.2014

Budżet obywatelski w Zielonej Górze

   17 inwestycji zostanie przeprowadzonych w Zielonej Górze w ramach tzw. budżetu obywatelskiego na 2014 r. Miasto zarezerwowało na ten cel 6 mln zł.
   Łącznie do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego na 2014 r. wpłynęły 302 wnioski. Do etapu głosowania zakwalifikowano 197: 105 propozycji tzw. zadań małych i 92 dużych. + więcej

10.02.2014

Budżety obywatelskie – skutecznie aktwizują społeczeństwo

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem dotyczącym aktywizacji społeczeństwa do życia społecznego.

   Jednym z najskuteczniejszych narzędzi motywowania mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym są tzw. budżety partycypacyjne, w ramach których obywatele decydują, na jakie cele społeczne przeznaczą daną pulę pieniędzy. + więcej

10.02.2014

FIO w Wielkopolsce – spotkanie informacyjne

   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż 19 lutego 2014 roku o godzinie 9:30 w Sali PAN oddziału w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego 17/19 odbędzie się spotkanie informacyjne z możliwością zadawania pytań.

   Spotkanie będzie dotyczyło ogłoszonego właśnie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2014 r. oraz regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. + więcej

06.02.2014

Konsultacje – na czym warto sie skupić

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z przykładem dobrej praktyki dotyczącej warszawskiej dzielnicy Wilanów. Znajdziemy tu odpowiedzi na pytania: dlaczego warto skupić się na potrzebach konkretnej społeczności, dlaczego i gdzie udaje się dojść do porozumienia w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności czy jak szukać kontaktu z mieszkańcami. + więcej

01.02.2014

Dariusz Kraszewski o budżecie obywatelskim

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z wypowiedzią Dariusza Kraszewskiego, który od lat zajmuje się kwestiami dotyczącymi udziału  mieszkańców w procesach tworzenia budżetów gmin, kontroli społecznej, tworzenia i wykonywania budżetów gminnych oraz przejrzystości działania + więcej