O gminie100px-POL_Krobia_COA_svg Gmina Krobia położona jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w połowie odległości pomiędzy Poznaniem, a Wrocławiem. W strukturze najbliższego otoczenia gminy, ważną rolę pełni stolica powiatu – Gostyń, oddalona od Krobi o 13 kilometrów.  Gminę Krobia zamieszkuje ok. 13 tyś mieszkańców, skupionych w 22 sołectwach i mieście Krobia, na łącznym obszarze blisko 130 km2. Miasto Krobia, szczycące się ponad 725-letnią tradycją, było niegdyś własnością biskupów poznańskich. Obecnie stanowi zarówno centrum gminy, jak i mikroregionu folklorystycznego – Biskupizny.
   Krobia jest gminą o charakterze rolniczym, z dobrze rozwijającym się przemysłem rolno-spożywczym oraz usługami dla rolnictwa, na którym gospodaruje się z ogromnym poszanowaniem ziemi i ojcowizny. Znaczną powierzchnię w gminie – około 91%,  zajmują ziemie użytkowane rolniczo (grunty orne, sady, łąki, pastwiska). Oprócz skromnych zasobów leśnych, na terenie gminy na uwagę zasługują parki miejskie i wiejskie, otaczające dworki i pałace.
   Na terenie Gminy Krobia funkcjonują trzy Zespoły Szkół Podstawowych i Gimnazjum, dwie szkoły podstawowe filialne dwa przedszkola publiczne i siedem oddziałów przedszkolnych oraz jedno przedszkole niepubliczne i punkt przedszkolny.
   Gmina Krobia razem z Gminą Miejska Górka powołała Międzygminny Związek Edukacyjny Gostkowo – Niepart, dzięki któremu uchroniono przed likwidacją wiejską szkołę podstawową, dodatkowo uruchamiając gimnazjum. W Krobi funkcjonuje również Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
   Szeroka oferta kulturalno – edukacyjna oraz liczne obiekty sportowe pozwalają prężnie funkcjonować  różnorodnym  organizacjom pozarządowym, zespołom i grupom mieszkańców, dzięki którym w gminie odbywają się turnieje, festiwale, koncerty i imprezy okolicznościowe. Pieczę nad ich organizacją i działalnością sprawuje Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi.
   W granicach Gminy Krobia przebiegają liczne trasy rowerowe, szlak konny, pozwalające uprawiać turystykę rowerową i konną. Na terenie gminy Krobia można również uprawiać wędkarstwo i łowiectwo, a także spróbować sił w „dymaniu” na drezynie.
   Priorytetem w działaniach podejmowanych przez samorząd Gminy Krobia jest zapewnienie warunków do aktywności społecznej i gospodarczej, stąd też na terenie gminy utworzona została „Podstrefa Krobia ” Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a na wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w gminie Krobia czekają m.in. atrakcyjne ulgi inwestycyjne.
   W Gminie Krobia od roku 2010, we wszystkich 22 sołectwach, realizowany jest Fundusz Sołecki.  Dzięki planowaniu zadań do realizacji w perspektywie kilku kolejnych lat przez samych mieszkańców, nastąpił wzrost ich aktywności i zaangażowania. Efektem tych działań jest znaczna poprawa wizerunku wsi.  Zachęceni do aktywności w zakresie kultury, pomocy społecznej i edukacji mieszkańcy gminy, wspierają realizację przedsięwzięć pracą i wkładem własnym.
   Jednym z największych bogactw gminy Krobia są jej mieszkańcy, skupieni w ponad 50-ciu organizacjach pozarządowych. Organizacje i jej członkowie pozyskują środki zewnętrzne, a także dotacje z Gminy Krobia na realizację zadań publicznych. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest przeprowadzenie licznych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W szeregach organizacji swoje miejsce znalazło też wielu seniorów, skupionych m.in. w prężnie funkcjonującym Uniwersytecie Trzeciego Wieku, czy też w Klubie „ Złota Jesień ”.
Krobia
Linki zewnętrzne:


Statystyczne Vademecum Samorządowca_dane statystyczne_gmina Krobia