Kontakt

Punkt informacyjny dla zainteresowanych mieszkańców, w okresie przewidzianym na zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, prowadzi:

  • Wydział Inwestycji (pok. nr 2 w Urzędzie Miejskim w Kórniku – w godzinach urzędowania) oraz
  • Wydział Promocji Gminy Kórnik (Plac Niepodległości 43 w godzinach urzędowania,
    a w okresie do 30 września 2013r. dodatkowo w sobotę i niedzielę w godz. od 10.00 do 16.00),


Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie BOGK jest Iwona Pawłowicz – Napieralska
tel. 61-8170-411 w. 685 (Wydział Inwestycji)

Kontakt e-mail: budzet.obywatelski@kornik.pl