Konsultacje w Kaliszu


   Kalisz przeznaczy półtora miliona złotych na budżet partycypacyjny w 2014 roku. Jest to kwota, którą dysponować będą kaliszanie poprzez swoje reprezentacje, jakimi są rady osiedli.

   Prezydent Kalisza Pan Janusz Pęcherz stwierdził:Chcemy, by kaliszanie czuli, że mogą decydować o tym, na co w pierwszej kolejności zostaną wydane pieniądze z kasy miejskiej. (…) jest to kwota na inwestycje, które zostaną zrealizowane równolegle z innymi, większymi prowadzonymi przez samorząd. Budżet partycypacyjny łatwiej jest wprowadzać w krajach bogatszych, w miastach, w których największe i najpilniejsze potrzeby są już zaspokojone. Wtedy nie ma dużego ryzyka, że każdy będzie myślał tylko o własnym podwórku. Zamierzamy zwiększać pulę, która pozostawimy w gestii mieszkańców.

  
   Konsultacje w sprawie budżetu partycypacyjnego rozpoczną się w styczniu.
Wprowadzenie budżetu obywatelskiego jest okazją na uaktywnienie społeczeństwa oraz narzędziem zbliżającym obywateli do urzędników.Źródło: http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/aktualnosci/razem-dzielimy-budzet