Konsultacje dla gminy Krobia

 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie strefy płatnego parkowania w Krobi

   Gmina Krobia zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne w sprawie możliwości wprowadzenie na terenie miasta Krobia strefy płatnego parkowania (SPP). Spotkanie odbędzie się w dniu 15 stycznia br. o godz.17:00 w sali im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi.

   Podczas spotkania przedstawiona zostanie m.in. koncepcja funkcjonowania  strefy oraz dotychczasowe wyniki konsultacji i ankiet w przedmiocie sprawy. Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że zasadniczym celem prowadzonych od grudnia ubiegłego roku konsultacji jest przede wszystkim poznanie zdania i opinii mieszkańców na temat tego, czy za parkowanie w obrębie Rynku, Placu Kościuszki, Wyspy Kasztelańskiej i części ul. Jutrosińskiej w Krobi, winny być pobierane opłaty. 
 Konsultacje społeczne nie są tak naprawdę nową inicjatywą na terenie gminy Krobia. W poprzednich latach przedstawiciele organów samorządowych Gminy konsultowali z mieszkańcami m.in. kwestię budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Krobia, w tym lokalizację poszczególnych turbin wiatrowych, czy też koncepcję rewitalizacji Rynku oraz Wyspy Kasztelańskiej w Krobi. Corocznie odbywają się też konsultacje „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi” czy też miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Konsultacjom podlegają też nazwy nowych ulic, a także dokumentacje techniczne ulic przebudowywanych.

 Konsultacje społeczne są niezwykle ważnym elementem w życiu lokalnej społeczności.
Są one bowiem formą dialogu, którą prowadzą przedstawiciele organów samorządowych – burmistrz i rada miejska z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych dla gminy kwestii. Inaczej mówiąc to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą oni na temat zaproponowanych rozwiązań. Często mówi się też o konsultacjach, iż są one ważną formą wymiany myśli i dojrzewania pomysłów.

Zalet konsultacji społecznych jest z pewnością wiele, warto wymienić jednak te najważniejsze:

 • zaangażowanie mieszkańców w sprawy wspólnoty,
 • prowadzenie dialogu pomiędzy organami gminy, a mieszkańcami,
 • możliwość indywidualnego bądź zbiorowego wypowiedzenia się mieszkańców w sprawie, będącej przedmiotem konsultacji,
 • budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy organami gminy i mieszkańcami,
 • transparentność ( przejrzystość ) działań organów samorządowych gminy,
 • możliwość uzyskania przez organy gminy informacji o rozwiązaniach, które w najwyższym stopniu odpowiadać będą potrzebom mieszkańców,
 • nawiązanie bądź utrwalenie partnerskich relacji pomiędzy organami gminy, a mieszkańcami,
 • utwierdzenie się przez mieszkańców w przekonaniu, ze mają realny wpływ na kierunki rozwoju gminy,
 • optymalizacja realizacji budżetu gminy,
 • poznanie argumentów zwolenników innych rozwiązań.

 Od kilku lat wśród mieszkańców gminy Krobia pojawiają się opinie i wnioski, dotyczące wprowadzenia płatnej strefy parkowania w obrębie miasta, szczególnie w okolicy Rynku i ulic przyległych. Wychodząc naprzeciw tym postulatom, samorząd gminy Krobia podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie ewentualnego wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Krobi.

W ramach konsultacji w tymże temacie zaplanowano:

 • przeprowadzenie wywiadów grupowych,
 • przeprowadzenie w dniu 22 grudnia 2013 r. wśród mieszkańców gminy Krobia, szczególnie wśród kierowców, badania ankietowego dotyczącego problemów z parkowaniem w obrębie Rynku w Krobi i ulic przyległych,
 • przeprowadzenie wśród mieszkańców gminy Krobia ankiety, dotyczącej propozycji wprowadzenie płatnej strefy parkowania w Krobi. Ankieta załączona zostanie do grudniowego wydania miesięcznika „ Gmina Krobia. Biuletyn informacyjny ”. dodatkowo będzie ją można również wypełnić w wersji online, stosując przygotowane do tego internetowe narzędzie konsultacyjne.
 • uruchomienie na stronie internetowej Gminy Krobia sondy w przedmiocie konsultacji, 
 • kolportaż ulotek informacyjnych, na których znajdą się m.in. zalety i wady wprowadzenia płatnej strefy parkowania oraz zaproszenie do udziału w procesie konsultacyjnym,
 • przeprowadzenie w dniu 15 stycznia 2014 r. otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami gminy,
 • przygotowanie opracowania  podsumowującego konsultacje,
 • zorganizowanie spotkania z mieszkańcami gminy, podsumowującego przeprowadzone konsultacje w sprawie płatnej strefy parkowania w Krobi


Ulotka dotycząca płatnej strefy pakowania

Ulotka_


Ulotka_Krobia_druga strona