Konsultacje dla gminy Kórnik

 
LOGOTYP_KórnikIdąc za przykładem innych włodarzy miast burmistrz Jerzy Lechnerowski zdecydował się zaproponować – najpierw Radzie Miejskiej, a potem mieszkańcom Gminy Kórnik – konsultacje społeczne dotyczące części budżetu inwestycyjnego, czyli tzw. budżet obywatelski.

   Założenie budżetu obywatelskiego jest takie, że mieszkańcy Gminy Kórnik będą mogli najpierw zgłosić propozycje inwestycji, a następnie wybrać na którą z nich wydane zostanie 500 tys. zł z gminnej kasy.

   W pierwszym etapie konsultacji wszyscy pełnoletni, zameldowani w naszej gminie mieszkańcy, będą mogli zgłosić propozycje inwestycji. Zostaną one zweryfikowane przez Urząd Miejski pod względem realności ich realizacji. Ważne jest więc to, by ich wykonanie pozostawało w kompetencjach gminnego samorządu, odbywało się na nieruchomościach należących do Gminy Kórnik, a koszt inwestycji nie przekraczał pół miliona zł.
   W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik będą mogły być proponowane wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące całej gminy (jako zadania inwestycyjne przyjąć należy: budowę i remonty dróg, chodników, sieci wodociągowych kanalizacyjnych, budowę oświetleń ulicznych, budowę, rozbudowę czy remont budynków gminnych min. świetlic, szkół, przedszkoli, budowę placów zabaw, budową parkingów, monitoringu itp.).

Budżet obywatelski na 2014 rok_Kórnik_ulotka


Budżet obywatelski_Kórnik_2014_baner_pomniejszony
Budżet obywatelski_I tura  głosowania 2013_pomniejszona
 

Kórnik logo wykres kołowyHARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KÓRNIK NA 2014 ROK
 
Harmonogram_budżetu obywatelskiego_Kórnik

Wzór naklejki promującej Budżet Obywatelski w gminie Kórnik

Naklejka_Kórnik_Konsultuj Budżet obywatelski