Katalog dobrych praktyk

   Konsultacje społeczne to temat ważny i cieszący się rosnącym zainteresowaniem. Konsultacje są jednym z poziomów partycypacji społecznej. Informowanie społeczeństwa jest działaniem jednokierunkowym,  natomiast konsultowanie wprowadza zasadniczą zmianę jakościową we wzajemnym komunikowaniu się, co pozwala na uzyskanie pewnego wpływu na plany i działania decydentów.
 
  Konsultacje rozumiane są jako narzędzie prowadzenia dialogu społecznego (narzędzia/techniki wykorzystywane w celu poznania opinii społeczeństwa), a także jako zaplanowany proces, który ma określony cel oraz sprecyzowaną grupę uczestników.
Poniżej przedstawiamy Państwu przykłady ilustrujące dobre praktyki konsultacyjne. Prezentowane przykłady pochodzą z Olsztyna, Warszawy i Krakowa.

   Sposób przygotowania portali konsultacyjnych pozwala na przeprowadzanie działań w szerokim zakresie, umożliwia rozpoczęcie działań na możliwie wczesnym etapie oraz pozwala na dotarcie do szerokiego grona osób zainteresowanych. Atrakcyjna formuła działań zachęca do współuczestniczenia w procesie konsultacji społecznych.

Linki do platform konsultacyjnych: 


 

KRAKÓW WARSZAWA OLSZTYN