07.03.2014

Ustawa o funduszu sołeckim skierowana do prezydenta

   Do podpisu prezydenta skierowana została nowa ustawa o funduszu sołeckim, która m.in. zwiększa wysokość zwrotu pieniędzy z budżetu państwa na działania lokalne.

   Zgodnie z ustawą rady gmin do końca marca będą podejmować decyzje, czy wprowadzają, czy też nie, fundusz sołecki. Do końca września wieś na zebraniu wiejskim podejmuje decyzję, co w następnym roku będzie realizowane w ramach funduszu. W następnym roku zadanie jest realizowane w sołectwie i w następnym – trzecim roku gmina może wystąpić o częściowy zwrot ze strony budżetu państwa.W roku 2013 ok. 55-57 proc. gmin uchwaliło fundusz, co w budżetach gmin oznaczało wydatek rzędu 260 mln zł.

    Deklarowanym przez rząd celem ustawy jest m.in. zwiększenie liczby gmin korzystających z funduszu o 15 proc., czyli do 70 proc. ogółu gmin. Aby uzyskać ten wynik, przewidziano zwiększenie o 10 proc. wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

Źródło:  http://www.samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/135411/Soltysi-do-miast–Fundusz-u-prezydenta