07.03.2014

Spotkanie Rady Działaności Pożytku Publicznego

   24 marca br. o godz. 12:30 w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się spotkanie Członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej z organizacjami sektora obywatelskiego.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące kwestie:

  1. Wizja, rola i zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego w kolejnej kadencji.
  2. Sposób wyłaniania reprezentantów organizacji pozarządowych do ciał dialogu obywatelskiego, w tym do RDPP i Komitetów Monitorujących.
  3. Sprawy różne.

   Spotkanie odbędzie się w godzinach 12.30 – 15.00 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. A. Bączkowskiego. 

   Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można nadsyłać na adres mailowy: anna.moskwa@mpips.gov.pl w terminie do dnia 14 marca br. W przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,6607,spotkanie-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html