05.03.2014

Ruszają negocjacje do programów unijnych na lata 2014 – 20

   5 marca 2014 r. oficjalnie ruszają negocjacje programów unijnych na lata 2014-20. Od tego, jaki będzie ich ostateczny kształt będzie zależało, jak i na co będziemy w następnych latach wydawali pieniądze z funduszy unijnych.

   Konferencję prasową inaugurującą negocjacje z Komisją Europejską dokumentów programowych na lata 2014-2020 zaplanowano na środę w Brukseli. Weźmie w niej udział wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska oraz komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn. Poza przedstawicielami resortu rozwoju i Komisji w spotkaniu inaugurującym negocjacje weźmie także udział wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk.

   Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na realizację polityki spójności do Polski trafi ponad 82 mld euro – taka kwota wynika z przeliczenia wynegocjowanej dla naszego kraju puli na ceny bieżące. Pieniądze mają być wydane m.in. na badania naukowe i wykorzystanie ich wyników w produkcji, budowę nowych dróg, rozwój przedsiębiorczości, koleje i transport publiczny, rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu, czy aktywizację zawodową bezrobotnych.

   Około 50 mld euro ma być rozdzielone na sześć dużych programów zarządzanych centralnie. Resztę pieniędzy będą dzielić województwa, wdrażając programy regionalne. Przygotowane przez Polskę programy muszą jeszcze uzyskać akceptację Brukseli.

   Największy z programów krajowych – Infrastruktura i Środowisko – jest jednocześnie jedynym, który zachowa nazwę, jaką miał w latach 2007-2013. Jego budżet to 27,5 mld euro z funduszy unijnych. Będzie z niego współfinansowana budowa dróg i remonty linii kolejowych, a także inwestycje przeciwpowodziowe, energetyczne i wodno-ściekowe.

Źródło:

http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/,57487.html