11.02.2014

Strategie gmin i powiatów – czy powinny być obowiązkowe?

Samorządowcy chcą, by strategie rozwoju na poziomie gmin i powiatów były obowiązkiem wynikającym z mocy ustawy.

   Podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dyskutowano o uchwalonej 24 stycznia 2014 przez Sejm zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nowelizacja zmienia ustawę o samorządzie gminnymi i ustawę o samorządzie powiatowym. Stanowi, że samorząd gminny i powiatowy może opracowywać i przyjmować strategię rozwoju. Samorządy chcą, by było to obligatoryjne.

Żródło:  http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/strategie-rozwoju-powinny-byc-obowiazkowe-dla-gmin-i-powiatow,56378.html