10.02.2014

FIO w Wielkopolsce – spotkanie informacyjne

   Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż 19 lutego 2014 roku o godzinie 9:30 w Sali PAN oddziału w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego 17/19 odbędzie się spotkanie informacyjne z możliwością zadawania pytań.

   Spotkanie będzie dotyczyło ogłoszonego właśnie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2014 r. oraz regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Pierwszy z tematów zostanie zaprezentowany przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, drugi – przez Pana Pawła Szczyrskiego eksperta ds. oceny projektów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: http://wielkopolskie.ngo.pl/wiadomosc/960058.html
BL
.


.