10.02.2014

Budżety obywatelskie – skutecznie aktwizują społeczeństwo

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem dotyczącym aktywizacji społeczeństwa do życia społecznego.

   Jednym z najskuteczniejszych narzędzi motywowania mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym są tzw. budżety partycypacyjne, w ramach których obywatele decydują, na jakie cele społeczne przeznaczą daną pulę pieniędzy.

   Choć dwie trzecie Polaków wyraża gotowość angażowania się w konsultacje społeczne, to zaledwie 10 proc. społeczeństwa bierze w nich udział – wynika z badań Fundacji Fundusz Współpracy.

   Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Decydujmy razem” – Polacy niechętnie angażują się w podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym.

Żródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/,56571.html