06.02.2014

Konsultacje – na czym warto sie skupić

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z przykładem dobrej praktyki dotyczącej warszawskiej dzielnicy Wilanów. Znajdziemy tu odpowiedzi na pytania: dlaczego warto skupić się na potrzebach konkretnej społeczności, dlaczego i gdzie udaje się dojść do porozumienia w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności czy jak szukać kontaktu z mieszkańcami.
Źródło:

http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/klucz_do_sukcesu_partycypacji.html


BL