29.01.2014

Rząd przyjął projekt ustawy o funduszu sołeckim

28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o funduszu sołeckim .

   Głównym celem nowej ustawy jest zwiększenie o 15 proc. liczby gmin, w których będzie funkcjonował fundusz sołecki – do poziomu 70 proc. gmin, w których są sołectwa. Aktualnie fundusz sołecki jest wyodrębniony w 55 proc. gmin.

   Aby uzyskać ten wynik projekt przewiduje zwiększenie wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego o 10 proc., do poziomu 20, 30 i 40 proc. (obecnie wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w 10, 20 i 30 proc.).  Projekt ma także na celu doprecyzowanie obowiązujących uregulowań i usunięcie barier dla rozwoju funduszy sołeckich.
Więcej informacji dot. planowanych zmian w ustawie znajdziecie Państwo na stronie www.portalsamorządowy.pl.

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/,56304.html

BL