24.01.2014

Dobre praktyki dotyczące budżetów partycypacyjnych

Zachęcam Państwa do zapoznania się z dobrymi praktykami dotyczącymi budżetów partycypacyjnych zaprezentowanymi w Bazie Dobrych Praktyk Partycypacji stworzonej i prowadzonej przez FISE w ramach projektu „Decydujmy razem”. 

Dobre praktyki stanowią często przykład nowatorskich działań, które warto wykorzystać w planowaniu własnych aktywności związanych z budżetem obywatelskim. Dlatego warto korzystać z dobrych doświadczeń.
Baza zawiera również zbiór dobrych praktyk konsultacyjnych dotyczących innych obszarów tematycznych m.in. planowania rozwoju, zagadnień przestrzennych czy zrównoważonego rozwoju.

http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/638124
BL