19.01.2014

Trwają prace nad regulaminem FIO 2014

  Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2014 zakończyły się 12 stycznia 2014 roku. W środę, 15 stycznia 2014 r., w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zgłoszone uwagi. Wzięło w nim udział kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym także członkowie tymczasowego Komitetu Sterująco-Monitorującego (który został powołany na grudniowym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego – więcej można przeczytać tutaj: 
FIO 2014. Konkursy może już w lutym).


Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/955214.html

BL