18.01.2014

17-18.01.2014 r. – kolejne szkolenia

Konsultacje Społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem to projekt partnerski, który Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni z Poznania.

W ramach tego projektu realizujemy szkolenia dla przedstawicieli JST i NGO z województwa wielkopolskiego. W dniach 17-18.1.2014 r. odbyły się kolejne już szkolenia w ramach ww. projektu.

Tematem przewodnim zajęć była skuteczne komunikacja podczas konsultacji społecznych. Uczestnicy poznali dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy w trakcie konsultacji społecznych a także najczęściej stosowane formy i narzędzia komunikacji społecznej. Ponadto poznano sposoby opracowania ankiet elektronicznych do wykorzystania podczas procesu konsultacji społecznych.

Zapraszamy do galerii zdjęć

 (kk)