16.01.2014

Konsultacje w Krobi

   Mieszkańcy Krobi po raz kolejny wypowiedzieli się w kwestii strefy płatnego parkowania. Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu wczorajszym w Pałacu na Fosie. Burmistrz Sebastian Czwojda przedstawił wyniki głosowania, które odbyło się drogą elektroniczną. Głosowanie toczyło się przy wykorzystaniu ankiety udostępnionej na stronie projektu „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem”

Ankieta

Mieszkańcy chcą płatnych parkingów

BL