08.01.2014

Polacy chcą współdecydować

Już kilkadziesiąt polskich miast zgodziło się na to, by ich mieszkańcy decydowali, na co zostanie przeznaczona część ich budżetów. Społeczeństwo widząc, że ma rzeczywisty wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu, coraz chętniej angażuje się w działania związane z budżetem obywatelskim.
Współdecydowanie integruje mieszkańców i dostarcza wiedzy o miejskich finansach.

   Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem zamieszczonym na portalu http://www.portalsamorzadowy.pl/, w którym przedstawiono przykłady polskich miast, które zmierzyły się z głosem obywateli. Zaprezentowane zostały przykłady: Łodzi, Dąbrowy Górniczej, Wałbrzycha, Torunia i Warszawy.

   Ciekawostką jest to, że w Warszawie w tworzeniu projektów i późniejszym głosowaniu będą mogli brać udział 14 – latkowie.

   Budżety partycypacyjne to nie tylko specyfika dużych miast. Fundusze sołeckie są rozwiązaniem kierowanym na współpracę z mieszkańcami terenów wiejskich. Dodatkową zachętą, która wspiera budżety gmin jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa w związku z utworzeniem funduszu sołeckiego. Procentowo największy zwrot otrzymują gminy najbiedniejsze.

Pomysły mieszkańców za budżetowe pieniądze

BL