03.01.2014

Program FIO 2014-2020 przyjety

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014-2020, jest nakierowany na wzrost udziału obywateli i organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych. Będzie wspierał inicjatywy w sferze pożytku publicznego kształtujące warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego zabiegały o to, aby roczny budżet FIO wynosił 120 mln zł. Niestety nie udało się uzyskać wspomnianej kwoty – FIO ma do dyspozycji 60 mln zł na rok.

W programie zaprojektowano cztery priorytety:

  • Kreatywność i aktywność obywateli
  • Współpraca instytucji publicznych z obywatelami
  • Integracja i solidarność społeczna
  • Pomoc programowa i organizacyjna

Więcej informacji na: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/951440.html

Źródło: http://innopomorze.pomorskie.eu/aktualnosci/fio-2014-2020.html

BL