01.01.2014

Witryna Obywatelska

  Do 31 stycznia 2014 roku można zgłaszać projekty do kolejnej edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP wyróżniającej wybitne, nowatorskie i efektywne działania obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.
 
Witryna Obywatelska to miejsce gdzie możemy poszerzyć naszą wiedzę na temat dobrych praktyk działań obywatelskich  m.in.:

  • różnych form działalności na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju

  • realizacji zadań publicznych dla dobra wspólnego. 


Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;

2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;

3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego. 

źródło: http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/nagroda-obywatelska-prezydenta-rp/Witryna Obywatelska

BL