23.12.2013

FIO – konsultacje regulaminu konkursu FIO


   Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r.”

Rok 2014 rozpoczyna okres programowania Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z tym przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2014 r.  W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji, do 12 stycznia 2014 r., pod poniższym linkiem:


http://ankiety.mpips.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO_2
  
W kolejnym tygodniu – między 13 a 17 stycznia 2014 r. – zebrane uwagi zostaną omówione z przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego, a następnie rozpatrzone, tak, aby Regulamin konkursu FIO w 2014 r. został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący najpóźniej do końca stycznia 2014 r.


   Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
jest przykładem inicjatywy na poziomie krajowym, która służy wsparciu organizacji pozarządowych. Głównym celem FIO jest wzrost udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w wypełnianiu zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cele szczegółowe są następujące:

1. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych.

2. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych.

3. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego.

4. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.


Źródło: http://pozytek.gov.pl/Konsultacje,Regulaminu,konkursu,FIO,w,2014,r.,3485.html

BL