17.12.2013

Budżet partycypacyjny w Warszawie – warto korzystać z doświadczeń innych miast

   Warto korzystać z doświadczeń podmiotów posiadających duże doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z działaniami dotyczącymi budżetu partycypacyjnego na 2015 rok prowadzonymi w Warszawie.
Mieszkańcy Warszawy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych na rok 2015.
Na mocy zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, 5 grudnia 2013 r. powołano Radę ds. budżetu partycypacyjnego, której zadaniem jest wspieranie procesu budżetu partycypacyjnego.Budżet partycypacyjny w Warszawie

Powołano Radę ds. budżetu partycypacyjnego


BL