04.11.2013

Budżet obywatelski gminy Kórnik obecny na lokalnych portalach internetowych

   Mieszkańcy gminy Kórnik zaangażowali się w proces zarządzania gminnym budżetem. Głosowanie na propozycje inwestycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego daje mieszkańcom realny wpływ na to, jak wygląda ich gmina.
   Aktywność mieszkańców widoczna jest m.in. na lokalnych portalach internetowych. Oto przykłady sołectw Kamionki, Borówiec czy Koninko.

http://www.e-kamionki.pl/?page=viewnews&nid=246
http://www.naszborowiec.pl/view.php?id=2702
http://www.koninko.pl/news.php?readmore=122

   Budżet obywatelski daje gwarancję, że podjęte przez mieszkańców decyzje będą wprowadzone w życie. 

Podziwiamy aktywność i zaangażowanie lokalnej społeczności!