20.09.2013

Spotkania fokusowe

W ramach pierwszego etapu projektu – diagnoza i analiza problemów związanych z konsultacjami społecznymi pomiędzy JST i NGO – chcemy zebrać szczegółowe dane na temat problemów pomiędzy JST i NGO.

Spotkania fokusowe to to wywiad grupowy. Innymi słowy jest to metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych i  społecznych. Traktujemy je jako narzędzie pomocnicze służące do uzyskania podstawowych danych potrzebnych do sformułowania problemów badawczych oraz do budowy narzędzi, które zostaną stworzone na potrzeby podmiotów uczestniczących w projekcie. Najczęściej narzędziem takim jest ankieta lub kwestionariusz wywiadu. Spotkania fokusowe mają ważną zaletę  - są to spotkania dynamiczne. Grupę tworzą przedstawiciele dwóch sektorów, którzy  stymulują się wzajemnie do działań twórczych i wyrażania emocji.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zogniskowany_wywiad_grupowy

 Dwa badania fokusowe przeprowadziliśmy w dniu 20.09.2013 r. na grupach przedstawicieli trzeciego sektora i administracji publicznej.