01.07.2013

Rozpoczynamy projekt

W dniu dzisiejszym rozpoczynam pracę nad projektem „Konsultacje Społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem„. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie efektywności konsultacji społecznych programów współpracy JST i NGO poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu narzędzi w tym elektronicznych konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną (w okresie do 31.1.2014 r.).
Co to są konsultacje społeczne?
Definicję pojęcia konsultacji społecznych cytujemy za serwisem ngo.pl [http://www.ngo.pl/x/340786]
Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.